Links

Vanaf 2005 worden bedrijfswagen onderworpen aan een nieuw systeem van sociale bijdragen gebaseerd op de Co²-uitstoot.

Een goed omlijnde car policy is een cruciale voorwaarde voor een efficiënt beheer van elk wagenpark.
De fiscale hervormingen rond de bedrijfswagen , en dan met name het nieuwe systeem rond de CO²-bijdrage dat vanaf dit jaar geldt, hebben een directe impact op de kosten van een wagenpark, en vragen dus ook op het niveau van de car policy onvermijdelijke aandacht.

Klik hier voor meer concrete gegevens over de CO²-uitstoot van alle wagens.


Overheid en Federaties

Renta: Belgische beroepsvereniging van voertuigverhuurders

Febiac: Belgische federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie

Ecatra: European Car and Truck Rental Association

BIVV: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeerswet

Reserveer een auto of bestelwagen

  1. Ophalen

    België

  2. Inleveren

  3. Ga verder

    • Als je jonger bent dan 30 jaar of ouder dan 70, hebben wij uw geboortedatum nodig om u zo de meest geschikte selectie voertuigen te kunnen aanbieden. ?
    • DRIVER’S DATE OF BIRTH: